arrow_drop_up arrow_drop_down
28 augustus 2019 

Dankbaar voor burn-out

‘Ik ben dankbaar voor mijn burn-out!’ Het is nogal een statement, daar ben ik me van bewust. Vooral voor iedereen die net burn-out is geraakt. Als je het gevoel hebt dat je alle grip op je leven kwijt bent en denkt dat je nooit meer beter wordt, dan voel je je niet dankbaar, dat is 1 ding dat zeker is.

Burn-out heeft mij veel gebracht

Toch durf ik dit statement te maken. Waarom? Omdat ik 25 jaar geleden lange tijd burn-out ben geweest en dit mij ontzettend veel heeft gebracht. Zonder mijn burn-out, zou ik de MindTuningmethode nooit ontwikkeld hebben. En had ik de afgelopen 22 jaar niet ruim 28.000 mensen kunnen afhelpen van angst, stress, onzekerheid en burn-out, zoals nu het geval is. Bovendien was ik dan niet de persoon die ik nu ben met het bedrijf dat ik nu leid en de inzichten die ik nu heb. Dat zijn dingen om ontzettend dankbaar voor te zijn.

Burn-out en verlangens

We zijn allemaal geboren met een verlangen om iets te manifesteren in het leven. Om dàt te doen wat we het liefste doen. Zolang  je geen gehoor geeft aan deze drang om jezelf tot expressie te brengen, is er ruis en ligt burn-out op de loer. Burn-out bracht mij op het spoor van coaching en training. En leidde tot het besef dat ik zoveel mogelijk mensen wilde helpen om van angst, stress, onzekerheid of burn-out verlost te worden.

Sinds ik me daar daadwerkelijk mee bezig houdt, ben ik veel gelukkiger dan toen ik eigenaar was van verschillende bedrijven, wat achteraf gezien duidelijk niet mijn roeping was en  leidde tot een burn-out die jaren duurde. Anderen de tools aanreiken die ik ontwikkelde om mezelf te helpen, zodat ook zij zichzelf kunnen helpen, is dat wel. Dàt is mijn passie.

Burn-out en wensen vervullen

Mensen met een burn-out die bij mij voor hulp aankloppen, kunnen er van op aan dat we samen op zoek gaan naar wat zij graag willen manifesteren in hun leven. Wat is jouw wens? Dat is waar het om gaat in het leven.

Burn-out is geen straf

Ik begrijp heel goed dat zo ongeveer elke cliënt die bij mij  binnenkomt met een burn-out geen dankbaarheid voelt. Die dankbaarheid voor wat jou is overkomen openbaart zich  meestal pas gaandeweg. En als dat niet het geval is, gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. Wie niet dankbaar is achteraf, heeft niet ervaren dat burn-out een doel heeft. Burn-out is geen straf. Het is geen: ‘wat behandelt het leven mij toch oneerlijk’. En ook niet de schuldvan anderen. Het is je innerlijk kompas dat aangeeft: Jij verdient iets veel beters. Het wordt tijd om een andere weg in te slaan. De weg die voor jou bedoeld is.

Dankbaarheid als oplossing

Behalve het feit dat een burn-out iets is om dankbaar voor te zijn, is dankbaarheid ook een fantastische hulp bij het genezen van een burn-out. Als je iedere morgen en avond minimaal vijf dingen bedenkt om dankbaar voor te zijn, verandert er iets wezenlijks.

Dankbaarheid versus verzet

In de beginfase merk ik dat veel cliënten daar moeite mee hebben. Burn-out gaat nu eenmaal gepaard met negatief denken. Denken in problemen, in onmogelijkheden, in wat je niet wilt en in wat niet lukt. Het is een innerlijk verzet tegen het leven zoals het nu is dat leidt tot burn-out. En dankbaar zijn is het tegenovergestelde. Dat is op zoek gaan naar de dingen die wel de moeite waard zijn en je daar op focussen. Het is het leven omarmen.

Dankbaarheid en valkuilen

Als je voor het eerst bewust met dankbaarheid aan de slag gaat, gaat dat niet altijd zonder slag of stoot. Mensen met een burn-out kunnen de neiging hebben om koortsachtig op zoek te gaan naar grote dingen om dankbaar voor te zijn. En die dingen hebben dan meestal te maken met wat jij gepresteerd zou moeten hebben. Want dat typeert precies de instelling van mensen met een burn-out. Het altijd op je tenen lopen. Perfectionisme. Ik had ooit een cliënte die het heel goed omschreef: ‘Ik was zo bezig met het zoeken naar de perfecte dingen om dankbaar voor te zijn, dat ik ze niet kon vinden. Want niets was goed genoeg. Ik had weer het gevoel dat ik faalde, omdat ik niet eens in staat was om iets bijzonders in mijn leven te bedenken waarvoor ik dankbaar zou kunnen zijn.’

Niets is vanzelfsprekend

Er zijn ook cliënten die in eerste instantie boos worden. ‘Dankbaarheid? Er is niets om dankbaar voor te zijn’. Als ik ze vraag waarvoor ze dan niet dankbaar zijn, kunnen zij inderdaad van alles opnoemen. ‘Ik kan niets meer, mijn lichaam laat het afweten. Is dat iets om dankbaar voor te zijn?’
Maar ooit werkte jouw lichaam wel zoals jij graag wilde. De vraag is of je toen besefte dat dat niet vanzelfsprekend was. En of je daar toen dankbaar voor was. Waarschijnlijk stond je er niet eens bij stil.

Zo zijn er ook nu dingen om dankbaar voor tezijn. Dingen waarvan je het belang niet ziet, maar dat zeker zult ervaren als het er niet meer is. Dus zijn die zaken nu zeker iets om bij stil te staan en dankbaar voor te zijn!

De oplossing is overal om je heen

De kunst is niet om ver te zoeken, maar om te zien wat zich vlak voor je neus openbaart om dankbaar voor te zijn, elke seconde van de dag opnieuw. Dat je deze morgen weer wakker bent geworden bijvoorbeeld. En er een nieuwe dag begint. Dat je de kraan open zet en er water uitstroomt. Dat je de koelkast open doet en er voedsel is. Dat je adem kunt halen. Dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat je naar de winkel kunt gaan waar werkelijk van alles te koop is. Dat er mensen zijn die van je houden. Er vrienden zijn die om je geven. Dat je auto start. Dat je iemand voor kunt laten gaan bij de kassa. Dat er geen oorlog is in ons land. Je hoeft alleen maar naar plekken elders op de wereld te kijken om te beseffen dat het ook anders kan zijn.

Wat ging er goed vandaag?

Dankbaar zijn voor wat er goed ging op een dag, is ook een belangrijk focuspunt als je snel wilt herstellen van een burn-out. Natuurlijk is dat in het begin even oefenen, omdat je gewend bent om je bezig te houden met wat er niet goed ging en gaat. Maar waarom zou je daarmee doorgaan? Je wordt er niet vrolijker van. Het brengt je niets positiefs. Terwijl op zoek gaan naar wat goed ging en waar je dankbaar voor bent, het leven zeer de moeite waard maakt.

Hoe moeilijker hoe beter

Vind je het moeilijk om twee keer tien minuten tot een kwartier per dag alleen maar op zoek te gaan naar wat er goed ging en waar je dankbaar voor bent? Zet dan vooral door. Het betekent dat je dankbaarheid hard nodig hebt en dat het veel effect zal sorteren als je er serieus mee aan de slag gaat! Komen er gedachten tussendoor over dingen waar je niet dankbaar voor bent? Dat is een automatisme dat vanzelf over gaat als je dankbaarheid blijft beoefenen en dit een nieuw automatisme wordt. Geef negatieve gedachten geen aandacht en blijf zoeken naar dingen waar je wel dankbaar voor bent. En op zeker moment zal je beseffen dat je uit gaat kijken naar deze momenten op de dag. En er tijdens deze oefening helemaal geen negatieve gedachten meer in je opkomen.

Ontdekken wat je wilt

Dankbaar zijn is niet bezig zijn met wat je mist, maar met wat je bezit. Het maakt je enthousiast om na te gaan denken over de dingen die je nog wilt in plaats van je bezig te houden met wat je niet meer wilt. Het leidt er toe dat je ontdekt wie je bent en wat je wilt van het leven. Als je hier gehoor aan geeft is jouw burn-out niet voor niets geweest en is het iets om met recht dankbaar voor te zijn.

Wees blij

Schrijf ’s morgens en ’s avonds alle dankbaarheden die in je op komen op. Lees ze terug als je merkt dat je negatief wordt, als je weer eens denkt in termen van tekort, als je even geen oplossing ziet en vreest dat je nooit meer de oude zult worden. En besef tot in je tenen dat je ook nooit meer de oude zult zijn. Wees blij! Er is namelijk een nieuwe, betere versie van jezelf in de maak.

Reactie plaatsen

Klaar voor de volgende stap naar herstel of preventie van een burn-out?

Gratis E-book | 19 Psychische Symptomen Van Burn-out En Tips Voor Herstel