arrow_drop_up arrow_drop_down
22 augustus 2019 

Burn-out: mijn verandering is blijvend!

Verslag burn-out behandeling Pieter Frijters MindTuning

Naam cliënt: Wilma Beumer

Leeftijd: 56 jaar

Beroep: Secretaris Raad van Toezicht en College van Bestuur van een onderwijsinstelling

wilma

“Achteraf gezien is het heel logisch dat ik burn-out raakte.” Ik was perfectionistisch en had een tunnelvisie gecreëerd. Daarnaast voelde ik me verantwoordelijk voor alles en iedereen. Zowel op mijn werk als privé. Ik had sterke overtuigingen hoe je zaken aan moest pakken, maar dit leverde vaak stress op. Genieten van het leven? Dat was voor  mij geen vanzelfsprekendheid meer. Maar dat had ik zelf niet in de gaten. Ik nam positieve dingen vaak niet waar. Het van alles MOETEN was grotendeels mijn drijfveer.

Er knapte iets in mij

Voordat ik burn-out raakte, had ik hoge bloeddruk. Soms had ik het gevoel dat mijn hoofd op knappen stond. Ik sliep ontzettend slecht en was altijd moe. Ik had er geen idee van dat de verantwoordelijkheid voor hoe ik mij voelde bij mezelf lag. Ik gaf de schuld aan factoren buiten mij. En toen gebeurde het: tijdens een overleg op mijn werk, knapte er iets in mij. Ik ervoer het gesprek als niet reëel. Opeens voelde ik een enorme steek in mijn hoofd. Ik begon te trillen en te transpireren. Van het ene op het andere moment kon ik niet meer. Ik was totaal opgebrand.

Verbazing

Zowel de huisarts als de ARBO-arts constateerden een burn-out. Zij adviseerden mij een psycholoog of psychiater te raadplegen. Volgens de mensen om mij heen kon het wel anderhalf tot twee jaar duren voordat ik zou genezen. Rust houden was een absolute must. Dat ik na een drietal maanden alweer deels aan het werk ben gegaan en me op dat moment sterker voelde dan voorheen, wekte enorm veel verbazing. Dat kan toch niet? Het kan dus wel.

Een ander mens

De keuze om naar Pieter Frijters te gaan is de beste keuze geweest die ik had kunnen maken. Zijn coaching heeft mijn leven totaal veranderd. Na de eerste sessie, die drie uur duurde, was ik al een ander mens. Tijdens die eerste coaching zag ik een ontspannen man met een enorme energie, die ooit hetzelfde meemaakte als ik. Die totaal opgebrand is geweest en er sterker uit is gekomen dan ooit tevoren. Een man die er staat. Een mens met een visie en overtuigingskracht. En ik besefte: Als iemand die van zover is gekomen dit kan, is dat dus ook voor mij weggelegd.

Mijn ogen werden geopend

Pieter liet me inzien dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn leven. Dat ik zelf stress creëer en dat ik mijzelf kan veranderen en ontwikkelen. Hij reikte me de tools aan waarmee ik dit kon verwezenlijken. Hij heeft mijn ogen letterlijk en figuurlijk geopend. Want ik had in alle opzichten een tunnelvisie. Ik dacht in kringetjes en zag niet dat je anders tegen zaken aan kunt kijken dan ik gewend was te doen. En als ik ergens liep, keek ik naar de grond. Mijn blik was enorm beperkt. Ik nam niet waar wat er allemaal om je heen is om van te genieten.

Vrijheid

Ik zal nooit vergeten dat Pieter vroeg: ‘Wie is de belangrijkste persoon in je leven?’. En: ‘Met wie moet je het je hele leven doen?’ Het muntje viel. De belangrijkste persoon in mijn leven ben ik zelf. Het bezorgde mij een enorm gevoel van vrijheid, toen ik dat hardop zei. Ik ben vervolgens hard aan de slag gegaan met de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik was bereid om naar mijn eigen aandeel te kijken in het ontstaan van mijn burn-out. Als je dat niet doet, verandert er niets. Het is een kwestie van naar jezelf DURVEN kijken. En verantwoording DURVEN nemen.

Het tunen van mijn mind

Een van de eerste dingen die Pieter deed, was het tunen van mijn mind. Simpel gezegd houdt dit in dat hij beelden die je in je hoofd hebt die niets te maken hebben met de werkelijkheid, weer terug brengt naar hoe het werkelijk is. Daarmee legt hij de basis van waaruit je zelf verder kunt gaan. Je begint als het ware opnieuw. En laat alle horrorscenario’s achter je. Vanaf dat moment is het zaak om jezelf te voeden met gezonde, constructieve gedachten. Om positieve doelen te stellen. Pieter leert je om je gedachten te managen en zelf antwoorden te geven.

Belangrijke verandering

Een belangrijke verandering in mijn leven is dat als anderen nu iets doen wat ik anders zou aanpakken, ik dat loslaat en denk: oké, ik zou dat anders doen. Ik kan hoogstens mijn visie geven. Anderen zijn verantwoordelijk voor zichzelf, net zoals ik dat ben. Daarmee neem ik de verantwoordelijkheid voor alles en iedereen niet meer op mijn schouders. Dat geeft heel veel ruimte in mijn hoofd en in mijn leven.

Ruimte in mijn hoofd

Een van de eerste dingen die Pieter mij aanraadde was om iedere dag een uur te gaan wandelen. En om waar te nemen wat er om mij heen is. En wat de beste manier is om dit te doen. Daarmee richt je je aandacht naar buiten in plaats van naar binnen. Ook dat geeft veel ruimte in je hoofd. Hij moedigde me aan om positieve doelen te stellen. Daarmee richt ik me op wat ik wil, in plaats op wat ik niet meer wil.

Kwaliteit van denken

Ook het letterlijk waarnemen van anderen speelt een grot rol in hoe je je voelt. Ik was iemand die zoals velen heeft geleerd een ander altijd maar in de ogen te kijken. Dat levert enorm veel spanning op. Pieter heeft me geleerd hoe je iemand kunt waarnemen op zo’n manier dat de ander denkt dat je hem of haar recht in de ogen kijkt, terwijl je je ogen beweeglijk houdt en je niet laat vangen door de blik van de ander. Dat geeft een gevoel van vrijheid en maakt dat de kwaliteit van je denken en van een gesprek vele malen beter wordt.

Zaken die je nergens anders leert

Ik had nooit kunnen vermoeden hoe belangrijk je manier van waarnemen is in relatie tot hoe je je voelt en functioneert. Ik lees de boeken van Pieter nog regelmatig door, omdat er zo ontzettend veel tips in staan die je gemakkelijk kunt toepassen. Ook doe ik nog steeds de door hem ontwikkelde spiegeloefening. De kracht van die oefening is enorm. Het zijn zaken die je nergens anders leert en die veel impact hebben op hoe je je voelt en je kwaliteit van denken.

Ik ben een ander mens

Mensen zeggen dat ik vrolijker kijk, een andere uitstraling heb en opener ben. Voorheen kon ik gesloten en gespannen overkomen. Nu staat er een ander mens. Natuurlijk zijn er nog steeds uitdagingen en dingen die ik moeilijk vind. Maar ik heb de gereedschappen gekregen om daar goed mee om te gaan. En om van schijnbaar negatieve zaken iets positiefs te maken.

Blijvende verandering

Pieter heeft het talent om je dingen op zo’n wijze te leren dat het beklijft en niet wegebt. Daarbij speelt het jou laten ervaren dat het werkt een grote rol. Want een ander kan je nog zoveel goede tips geven, als je niet zelf in alle cellen van je lichaam ervaart dat het werkt, valt het muntje niet.

Ik geniet met volle teugen

Mijn verandering is blijvend. Voorheen leefde ik onbewuster dan nu. Nu geniet ik weer met volle teugen van het leven. Ik ervaar bovendien dat ik steeds meer energie krijg. Voor veel mensen klinkt dit te mooi om waar te zijn. Maar ik ben er het levende bewijs van. Als ik terugkijk op alles wat er gebeurd is, denk ik: Het feit dat ik burn-out raakte is heel goed voor mij geweest.’’

Reactie plaatsen

Klaar voor de volgende stap naar herstel of preventie van een burn-out?

Gratis E-book | 19 Psychische Symptomen Van Burn-out En Tips Voor Herstel