arrow_drop_up arrow_drop_down
22 augustus 2019 

Burn-out en gedachtenmanagement

Het leren managen van je gedachten is een belangrijke tool bij het oplossen van een burn-out. Jouw gedachten spelen namelijk een cruciale rol in het ontstaan, oplossen en voorkomen van een burn-out. Meer te weten komen over de symptomen van een burn-out en tips voor herstel? Download dan het gratis e-book.

De rol van gedachten in jouw leven

Veel mensen denken dat gedachten je zomaar overkomen. En dat je weinig of niets te zeggen hebt over wat er zich in je hoofd afspeelt. Of, dat wat je denkt niets te maken heeft met dat wat je overkomt. Niets is minder waar. Want je denken speelt een alles overheersende rol in je leven. Ook als het gaat om het voorkomen of oplossen van een burn-out.

De kracht van gedachten en het placebo-effect

Een goed voorbeeld van de invloed die je gedachten hebben illustreert het placebo-effect. Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat 45 tot 65 procent van de werking van antidepressiva toe is te schrijven aan het feit dat gebruikers geloven dat de medicijnen werken. Via hersenscans is aangetoond dat patiënten die zes weken een placebo slikten dezelfde activiteitsverandering van hersengebieden lieten zien dan de groep patiënten die een echt antidepressivum kregen.

6000 gedachten per dag

Het placebo-effect laat zien, dat als jij denkt dat iets jou gaat helpen, dit een eerste grote stap kan zijn naar de oplossing. Als je denkt dat iets helpt is dat echter niet voldoende om je probleem voor 100 procent op te lossen. Je hebt immers meer gedachten op een dag. Niemand weet precies hoeveel, maar het zijn er zeker 6000.

Gedachten zijn een softwareprogramma

De gedachten die je hebt zijn als een softwareprogramma. Alles in een softwareprogramma werkt samen om tot een resultaat te komen. Zodra er een fout in dit programma sluipt, werkt het niet meer. Het resultaat blijft uit.

Je eigen software programmeren

Het resultaat van jouw ‘softwareprogramma’ zou mogen zijn, dat burn-out raken in jouw leven geen optie is. Of, als je burn-out bent, dat dit snel wordt opgelost en voorkomen wordt dat dit je ooit opnieuw overkomt. Dit kun je samenvatten als: software dat geprogrammeerd is om op alle vlakken van je leven in balans en succesvol te zijn. Als al jouw gedachten congruent zijn met het resultaat dat jij voor ogen hebt, is dat doel bereikbaar.

Dit is waarom het denken dat iets gaat helpen alleen, niet voldoende is. Zolang de rest van de gedachten die je hebt daar niet mee corresponderen, zal je tijdelijk, of weinig resultaat behalen.

Meer te weten komen over de symptomen van een burn-out en tips voor herstel. Download het e-book

Oorzaken en gedachten

Veel mensen denken dat een burn-out wordt veroorzaakt door zaken die buiten je eigen invloedsfeer liggen. Zoals:

 • Hoge werkdruk
 • Slechte werksfeer
 • Relatieproblemen
 • Problemen met leidinggevenden
 • Financiële problemen
 • Ernstige ziekte of overlijden van een naaste

Dit zijn echter zaken die tot een burn-out kúnnen leiden. Niet iedereen die met bovengenoemde voorbeelden wordt geconfronteerd, raakt burn-out. Er zijn mensen die heel goed opgewassen zijn tegen deze situaties. Hun ‘softwareprogramma’ werkt zo dat zij problemen dusdanig kunnen hanteren dat zij er nooit aan onderdoor gaan.

Risicogroepen

Misschien heb je wel eens gelezen of gehoord dat je risico loopt om burn-out te raken als je:

 • Perfectionistisch bent
 • Een te groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt
 • Onzeker bent
 • Bang bent om te falen
 • Niet assertief bent
 • Overal controle over wilt hebben
 • Geen grenzen stelt

Gedachten en gedrag

Aan alle bovengenoemde voorbeelden ligt één ding ten grondslag: een manier van denken. Een perfectionist heeft een bepaald gedachtenpatroon. Dat geldt ook voor mensen met een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, mensen die faalangst hebben, niet assertief zijn, overal controle over willen hebben, of geen grenzen stellen.

Gedrag veranderen

Pieter Frijters hierover: vaak hoor ik in mijn praktijk cliënten zeggen: ik ben nu eenmaal zo, doelend op perfectionisme, of een andere eigenschap die het leven er niet gemakkelijker op maakt. Daarmee doe je jezelf enorm tekort. Je bént niet zo, je gedraagt je zo. En gedrag kun je veranderen door je manier van denken en gedachtenpatronen te veranderen.

Het ontstaan van gedachtenpatronen

Gedrag komt voort uit gedachten. Gedachten over jezelf, over anderen, over hoe je je zou moeten gedragen, over wat werkt en wat niet werkt voor jou, over situaties waarin je terecht komt en over het leven op zich. Heel belangrijk daarbij is dat de meeste gedachtenpatronen in de eerste levensjaren ontstaan. Ze zijn ingegeven door wat je hebt meegemaakt en door het voorbeeld dat mensen uit je omgeving jou gaven. Heb je als kind geleerd om perfectionistisch te zijn? Dan ben je dat nu waarschijnlijk nog. En verandert dat niet als je blijft denken als een perfectionist.

Denken stopt nooit

Zoals gezegd: we hebben zo’n 6000 gedachten op een dag. Van de meeste van die gedachten zijn we ons niet bewust. Zelfs als we slapen, gaat ons denken door. Je kunt je denken immers niet aan en uit zetten. Daarom hebben veel mensen het gevoel dat gedachten je overkomen. Het klopt in die zin, dat gedachten met je op de loop kunnen gaan. Maar alleen als jij dat toestaat. Je kunt je gedachten namelijk sturen.

Waarom je je niet vanal je gedachten bewust kunt zijn

Natuurlijk is het ondoenlijk om je van alle circa 6000 gedachten per dag bewust te zijn. Dan zou je tot niets anders in staat meer zijn. Je kunt geen presentatie over jouw bedrijf geven aan een groep mensen en tegelijkertijd bewust je relatieproblemen overdenken. Je kunt niet geconcentreerd naar een klant luisteren als je bewust nadenkt over welke boodschappen jij straks wilt halen in de supermarkt. Je kunt geen artikel schrijven en onderwijl geconcentreerd nadenken over een oplossing voor de financiële problemen die je hebt.

Bewust worden van je gedachten op momenten die tellen

Gedachtenmanagement richt zich niet op alle gedachten die je de hele dag hebt. Dat is niet nodig. Maar alleen op die gedachtenpatronen die een negatieve impact hebben op jouw leven en functioneren. En er voor zorgen dat je vatbaar wordt voor burn-out, of waardoor je al daadwerkelijk burn-out bent geraakt. Je leert je bewust worden van de momenten waarop jij geen gezonde, constructieve gedachten hebt. En hoe jij die kunt sturen zodat jouw gedachten voortaan de kwaliteit van je leven verbeteren.

Gedachtenmanagement: het resultaat

 • Perfectionisme verandert in: gezonde inzet die niet ten koste gaat van jouzelf
 • Een te groot verantwoordelijkheidsgevoel transformeert naar: eerst goed voor jezelf zorgen en van daaruit voor anderen
 • Onzekerheid verandert in: zelfvertrouwen
 • Faalangst wordt omgezet in: durven
 • Gebrek aan assertiviteit maakt plaats voor:  met resultaat op een prettige manier opkomen voor jezelf
 • Controledwang wijzigt in: loslaten
 • Geen grenzen stellen verandert in: weten wat goed voor jezelf is en handelen vanuit je eigen kracht

Blijvende verandering

Gedachtenmanagement brengt een verandering te weeg die blijft doorwerken. Het maakt je hoofd helder en je lichaam energiek. Je zult merken dat je veel beter opgewassen bent tegen gebeurtenissen die je anders uit je evenwicht brachten. Je zult makkelijker doelen stellen en deze bereiken. En: niet alleen jij verandert. Ook de buitenwereld gaat anders op jou reageren.

Reactie plaatsen

Klaar voor de volgende stap naar herstel of preventie van een burn-out?

Gratis E-book | 19 Psychische Symptomen Van Burn-out En Tips Voor Herstel