arrow_drop_up arrow_drop_down
6 september 2019 

6 innerlijke saboteurs die burn-outherstel in de weg staan

Je bent burn-out, je volgt een coaching of therapie, maar boekt geen of weinig vooruitgang. Of je bent al voor de tweede of zelfs derde keer volkomen opgebrand. Wat is er aan de hand? Waarschijnlijk heb je te maken met innerlijke saboteurs.

Meer te weten komen over de symptomen van een burn-out en tips voor herstel? Download dan het gratis e-book.

Saboteur 1: Energie steken in verzet

Als je burn-out bent, valt het vaak moeilijk te accepteren dat je ineens weinig tot niets meer kunt. Opeens dwingt je lichaam je om te stoppen met te doen wat je altijd deed. Het laat je volkomen in de steek.

Sluit vrede met jouw lichaam. Accepteer je burn-out. Het is geen straf. Verwelkom het als een cadeau in de vorm van een wijze les. Doe je dit niet, dan verspil je de weinige energie die je nog hebt aan piekeren en verzet tegen dat wat nu eenmaal zo is. En blijft er geen energie over voor jouw herstel.

Saboteur 2. Angst voor het onbekende

Om van je burn-out af te komen is het noodzakelijk om nieuwe stappen te zetten. Maar het programma in jouw brein vindt het comfortabel als je blijft zoals je bent. En doet wat je altijd deed. Dan krijg je namelijk wat je altijd kreeg. En ook al is dat misschien niet wat je werkelijk wilt krijgen, het is wel veilig. Je weet waar je aan toe bent.

Je kunt echter alleen veranderen als je uit je comfortzone stapt. Het idee alleen al kan een angst teweeg brengen die je volledig verlamt.

Weet dat de angst om te veranderen gelijk staat aan de angst om te genezen van je burn-out. Want veranderen en genezen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En niet genezen, dat kan toch niet jouw bedoeling zijn.

Saboteur 3. De oorzaak buiten je leggen

De oorzaak van een burn-out ligt niet buiten jezelf. Zelfs niet voor een klein deel. Het kan moeilijk zijn om dit als waarheid te accepteren. Het lijkt immers veel gemakkelijker om de verantwoordelijkheid helemaal of gedeeltelijk neer te leggen bij iets of iemand anders. Zoals bij je werkgever, je collega’s, je partner, het vele werk, je slechte relatie, of geldproblemen.

Toch zijn het niet andere mensen of situaties op zich die ervoor hebben gezorgd dat je bent opgebrand. Maar jouw kijk en reacties er op. Als je het lef hebt om te zien dat jij volledig verantwoordelijk bent, geef jij jezelf de macht om jezelf te genezen van je burn-out. Je kunt immers niet een ander, maar wel jezelf veranderen.

Meer te weten komen over de symptomen van een burn-out en tips voor herstel. Download het e-book

Saboteur 4. Weigeren om in je eigen spiegel te kijken

De uiterlijke wereld is een weerspiegeling van je innerlijke wereld. Zoals jij jezelf behandelt, zo behandelen anderen jou ook. Burn-out is daarom een gevolg van hoe jij met jezelf omgaat. Gebruik de wijze waarop anderen jou behandelen als een graadmeter om te begrijpen wat jij JEZELF zou mogen geven.

Waarin voel jij je door anderen genegeerd? Wat zou je van een ander willen krijgen om te kunnen herstellen van jouw burn-out? En wat heb je van de buitenwereld nodig om er voor te zorgen dat je in de toekomst niet opnieuw burn-out raakt? Respect, meer ruimte, meer vrije tijd, begrip, support, aandacht?

Geef dit in overvloed aan jezelf omdat je het verdient. Anderen zullen als vanzelfsprekend volgen.

Saboteur 5. Zorgverslaafd zijn

Als je altijd voor anderen in plaats van voor jezelf hebt gezorgd. En denkt in problemen en oplossingen voor de mensen om je heen. Dan ben je gewend om bij het nemen van beslissingen altijd rekening te houden wat dit voor je omgeving zal betekenen. Zelfs als je keuzes maakt m.b.t. het genezen van je burn-out. Je bent verslaafd aan zorgen voor anderen.

Maar herstel van je burn-out zet zich niet in als jij jezelf niet als de belangrijkste persoon in jouw leven gaat zien en behandelen. Zorgverslaving komt voort uit een behoefte om liefde te krijgen van anderen. Die behoefte verdwijnt zodra jij jezelf die liefde en zorg geeft.  En daarmee doe je je omgeving ook een groot plezier.

Zorgverslaving heeft namelijk niets te maken met respect voor een ander. Als jij anderen wilt pamperen, zeg je eigenlijk tegen jezelf dat zij niet voor zichzelf kunnen zorgen. En dat is een grote vorm van disrespect voor andermans kwaliteiten en mogelijkheden.

Saboteur 6. Voor elke oplossing een probleem hebben

Heb je tijdens het lezen van bovenstaande teksten jezelf een aantal keren ‘ja maar’ horen denken? En zeg je dat ook tijdens je burn-outbehandeling regelmatig? Dan bezit je het talent om voor elke oplossing een probleem te bedenken. Dat komt omdat er 1 of meerdere innerlijke saboteurs aan het werk zijn.

Lees bovenstaande teksten nog eens goed door. En signaleer bij welke saboteurs je emotie en weerstand voelt. Neem de tips die er genoemd staan ter harte. Als je alle saboteurs het hoofd biedt, kun je snel en goed van je burn-out herstellen!

Reactie plaatsen

Klaar voor de volgende stap naar herstel of preventie van een burn-out?

Gratis E-book | 19 Psychische Symptomen Van Burn-out En Tips Voor Herstel