Burn-out los je niet binnen,
maar buiten je verstand op

Op zoek naar een coach die daar handen en voeten aan kan geven?

Burn-out coaching

Je leert: kijken, bewegen, spreken, voelen en een beetje denken. Dat laatste doe je al zoveel en helpt je nauwelijks verder.

Het referentiekader dat je verstand nodig heeft om vóór je te kunnen werken, wordt gevormd door je zintuigen: zien, voelen, ruiken, proeven en horen. Ja, je verstand heeft je zintuigen nodig om zinvol te kunnen functioneren! (zin-tuig…)

Je verstand werkt namelijk alleen vóór je als het een referentiekader heeft. Mist je denken een referentie, dan ben je het haasje en gaan je gedachten met je op de loop.

Het denken zonder referentiekader beweegt als een voetzoeker: het doet maar wat. Ga maar eens na wat voor conclusies en verhalen je allemaal over jezelf en je huidige toestand hebt bedacht…

Burn-outsymptomen en oplossingen